FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ORGANIZEAZA CONCURS DE ADMITERE PENTRU LOCURILE RĂMASE NEOCUPATE ÎN URMA RETRAGERII DOSARELOR DE CĂTRE UNII  CANDIDAȚI ADMIȘI ÎN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019: - BUGET -  LOCURI:

Electromecanicá  - 38 locuri + 1 loc*

Inginerie electrică si calculatoare - 22 locuri + 1 loc*

Informatică aplicată in inginerie electrică - 26 locuri

Ingineria sistemelor electroenergetice - 18 locuri

- TAXA -  LOCURI:

Electromecanică FR - 12 locuri 
*pentru candidații de etnie rromă
ÍNSCRIERI 4-17 SEPTEMBRIE 2019