FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ORGANIZEAZĂ CONCURS DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018

  • BUGET - 252 LOCURI din care 2 locuri pentru canditații rromi

Electromecanică                                                                                   - 66 locuri (din care 1 loc pentru candidații rromi)

Inginerie electrică și calculatoare                                                       - 69 locuri (din care 1 loc pentru candidații rromi)

Informatică aplicată în inginerie electrică                                          - 40 locuri

Ingineria sistemelor electroenergetice                                               - 40 locuri

Echipamente și instalații de aviație                                                     - 37 locuri

  • TAXA - 45 LOCURI

Electromecanică - Învățământ cu Frecvență redusă                             - 30 locuri

Electromecanică                                                                                    - 3 locuri

Inginerie electrică și calculatoare                                                           - 3 locuri

Informatică aplicată în inginerie electrică                                               - 3 locuri

Ingineria sistemelor electroenergetice                                                   - 3 locuri

Echipamente şi instalaţii de aviaţie                                                        - 3 locuri

 

                                              ÎNSCRIERI 9 - 24 IULIE 2018

                                              COMISIA DE ADMITERE