FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA ORGANIZEAZA CONCURS DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018

  • BUGET - 252 LOCURI din care 2 locuri pentru canditatii rromi

Electromecanicá                                                                                   - 66 locuri (din care 1 loc pentru candidatii rromi)

Inginerie electricá si calculatoare                                                         - 69 locuri (din care 1 loc pentru candidatii rromi)

Informaticá aplicatá in inginerie electricá                                             - 40 locuri

Ingineria sistemelor electroenergetice                                                 - 40 locuri

Echipamente si instalatii de aviatie                                                      - 37 locuri

  • TAXA - 45 LOCURI

Electromecanicá FR                                                                              - 30 locuri

Electromecanicá                                                                                    - 3 locuri

Inginerie electricá si calculatoare                                                           - 3 locuri

Informaticá aplicatá in inginerie electricá                                               - 3 locuri

Ingineria sistemelor electroenergetice                                                   - 3 locuri

Echipamente şi instalaţii de aviaţie                                                        - 3 locuri

 

                                              ÍNSCRIERI 9 - 24 IULIE 2018

                                              COMISIA DE ADMITERE