Facultatea de Inginerie electrica organizează concurs de admitere pentru locurile rămase neocupate în urma retragerii dosarelor de către unii candidați admiși în sesiunea septembrie 2018

  • BUGET - 133 LOCURI din care 1 loc pentru canditații rromi

Electromecanică                                                        - 30 locuri

Inginerie electrică și calculatoare                            - 40 locuri (din care 1 loc pentru candidații rromi)

Informatică aplicată în inginerie electrică               - 28 locuri

Ingineria sistemelor electroenergetice                    - 17 locuri

Echipamente și instalații de aviație                          - 18 locuri

  • TAXA 

Electromecanică - Învățământ cu Frecvență redusă    - 14 locuri

 

 

                                              ÎNSCRIERI 10 - 19 SEPTEMBRIE 2018

                                              COMISIA DE ADMITERE