Listele afisate sunt provizorii. Ele vor fi actualizate în urma:
- retragerii dosarelor de către o parte din candidații admisi;
- redistribuirii candidaților care nu au depus documentul care atesta promovarea examenului de bacalaureat în original până pe data de 27.07.2019, de pe locurile bugetate pe locurile cu taxă.
Rezultatele finale vor fi anunțate pe data de 29.07.2019.