Candidații declarați admiși în urma concursului de admitere sesiunea iulie 2019 sunt obligați să depună documentul care atesta promovarea examenului de bacalaureat în original în perioada 24-27.07.2019 (în cazul în care la înscriere au prezentat copii) şi sǎ achite taxa de înmatriculare (150 RON).
Nerespectarea acestor prevederi atrage pierderea locului ocupat prin concurs.