Obiectiv principal

Este una din disciplinele fundamentale de pregătire inginerească de bază ale planului de învătământ de la aceste specializari, având rolul de a prezenta studentilor bazele teoretice si aplicative ale reprezentarilor in plan si in spatiu ale corpurilor. În acelasi timp are drept obiectiv de a familiariza studenţii cu principalele reguli de reprezentare in desenul tehnic şi industrial.

Curs (1 orǎ pe săptămână, total 14 ore)

1. Noţiuni introductive în studiul desenului tehnic

2. Reprezentarea proiecţiilor

3. Reprezentarea vederilor şi secţiunilor

4. Cotarea în desenul tehnic

5. Reprezentarea, cotarea şi notarea filetelor

6. Desenul de ansamblu

Seminar (2 ore pe săptămână, total 28 ore)

1. Chenar, indicator, tabel componenţǎ

2. Reprezentarea la scara 1:10 a figurilor geometrice (pǎtrat, dreptunghi, cerc, oval, romb, paralelogram, triunghi, trapez)

3. Reprezentarea proiecţiilor

4. Reprezentarea la scarǎ a corpurilor geometrice (cub, paralelipiped dreptunghic, prisma hexagonalǎ, piramidǎ pǎtraticǎ, trunchi de piramidǎ pǎtraticǎ, cilindru)

5. Reprezentarea epurelor corpurilor geometrice (cub, piramidǎ dreptunghiularǎ, con, cilindru, trunchi de piramidǎ pǎtraticǎ, prismǎ hexagonalǎ)

6. Reprezentarea 3D a unei piese

7. Vedere şi secţiune piesǎ 3D

8. Cotare placǎ

9. Simboluri şi scheme electrice şi termice

10.Reprezentarea şi cotarea pieselor filetate cu formǎ hexagonalǎ

11.Reprezentare piesǎ filetatǎ

12.Asamblarea a douǎ piese prin şurub cu piuliţǎ

13.Secţiune prin robinet cu ventil