Cursul "E-Drive-Tour" se desfasoara in cadrul unui program european ȋn perioada martie – mai 2022. Cuprinde o curiculă interdisciplinară orientata pe aspecte practice ȋn realizarea, ȋntreţinerea şi piaţa vehiculelor electrice.
Se va derula prin intermediul unei platforme e-learning cu acces la aparatură de laborator reconfigurabilă.

Sunt prevazute 2 perioade de mobilitate a câte 2 săptămâni pentru lucrări practice şi demonstratoare realizate
ȋn timpul cursului (martie şi mai 2022) şi 1 perioadă de mobilitate de 2 săptămâni pentru experienţă industrială
(după terminarea cursului, ȋn perioada iunie-august 2022). Absolventii cursului vor primi 20 de credite ECTS şi un certificat de „Expert ȋn Tehnologia Vehiculelor Electrice”. Perioada de inscrieri: 1-15 noiembrie 2021

Gasiti mai multe informatii aici:


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF