1. Listele cu potențialii bursieri sunt provizorii. Studenții pot contesta cu cerere depusă la secretariatul facultății, on line pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până pe data de 10.03.2022, ora 14.

2. Alocarea burselor în cadrul Facultății de Inginerie Electrică pentru semestrul I, s-a făcut respectând Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi care poate fi consultat aici:

 

 

Din fondul de burse repartizat FIE pentru semestrul II, 30% au fost alocați burselor sociale (conform art.5 alin (2)  din Regulament).

Numărul de burse sociale şi burse sociale ocazionale aprobate (conform dosarelor depuse care îndeplinesc criteriile de acordare) precum şi numărul de burse de merit care pot fi acordate, cu încadrarea în fondul repartizat, sunt următoarele:

1. Pentru luna februarie

Ciclu studii

Burse sociale

Burse sociale ocazionale

Burse merit

Burse de performanță

Licență

36

11

123

2

Master

10

4

57

-

2. Pentru lunile următoare

Ciclu studii

Burse sociale

Burse merit

Burse de performanță

Licență

36

132

2

Master

10

60

-

Sumele neutilizate pentru burse sociale datorită numărului insuficient de dosare depuse care îndeplinesc criteriile au fost transferate pentru acordarea de burse de merit.

Pentru fiecare ciclu de studii numărul de burse de merit disponibile a fost repartizat pe specializări şi ani de  studiu, în funcție de numărul de studenți bugetați (art9 alin (2)) .

Ȋn caz de egalitate pe ultimul  loc s-au folosit criteriile de departajare stabilite pe facultate.

Liste burse provizorii - click here


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF