CONFORM ADRESEI MEC NR.1802/1.04.2020, CONSILIUL FACULTĂȚII A PROPUS ȘI RECTORATUL UCV A APROBAT ORGANIZAREA UNEI SESIUNI ADIȚIONALE DE RESTANȚE PENTRU STUDENȚII DIN ANUL IV, CICLUL DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI ANUL II, CICLUL DE STUDII DE MASTER.

ÎN ACEST CONTEXT VĂ COMUNICĂM URMĂTOARELE:

ÎN INTERVALUL 11-17 APRILIE  2022 SE SUSȚIN EXAMENELE RESTANTE, ÎN REGIM DE TAXĂ, CONFORM  REGULAMENTULUI (RESTANȚELE DIN ANUL IV LICENȚĂ SE SUSȚIN GRATUIT, RESTANȚELE DIN ANII ANTERIORI, CU TAXĂ NORMALĂ n x 50 RON).

         STUDENŢII VOR CONSULTA LISTELE CU DATELE ŞI ORELE LA CARE SE POT SUSŢINE EXAMENELE, AFIŞATE PE SITE (www.ie.ucv.ro/student) LA DATA DE 31.03.2022 ŞI VOR DEPUNE ON LINE O CERERE(-link) (la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), ÎN PERIOADA 4-7 APRILIE 2022,  ORA 14, O SINGURĂ CERERE CU EXAMENELE PE CARE DORESC SĂ LE SUSȚINĂ (CU SPECIFICAREA DATEI DE SUSŢINERE A EXAMENELOR ȘI CADRUL DIDACTIC), ÎNSOȚITĂ OBLIGATORIU DE CHITANȚA CU TOATE EXAMENELE ACHITATE. PLATA SE VA FACE IN CONTURILE: RO48BRDE170SV46910431700 – on line sau RO47BRDE170SV71982041700 – pentru plata cu numerar la ghișeul băncii.


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF