Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie în perioada 21-27.02.2022.

        Absolvenții studiilor universitare de licenţă şi de master pot susţine Examenul de diplomă, respectiv Disertaţie, în sesiunea februarie 2022.

        Proiectele de diploma, respectiv disertațiile, în format PDF, însoțite de toate actele de mai jos se vor depune on-line la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Perioada de depunere on-line la secretariat a proiectelor de diplomă, respectiv disertaţiilor, însoţite de cerere, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, declarație privind acordul pentru înregistrarea audio-video a examenului de finalizare a studiilor, referatul cadrului didactic îndrumator (care, în cazul proiectului de diplomă va cuprinde propunerea de notare a acestuia), copie după cartea de identitate , certificatul de naştere și certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul), este 01-10 februarie 2022.

Depunerea la secretariat a proiectelor, respectiv disertațiilor, însoțite de toate actele menționate mai sus (plus 2 fotografii pentru absolvenții ciclului de licență) se va face în urma unei programări online pe site-ul UCV, în momentul ridicării adeverințelor de absolvire.


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF