TABEL NOMINAL

cu studenţii potențial beneficiari de bursă de merit începând cu 1.03.2022

Nr.

rt.

Numele şi prenumele

Anul

Specializarea

Media

1

E4SKGCZR

I

IEC

8,12

2

FTA582S5

I

IEC

8,12

3

7MP6SDLU

I

IEC

8,12

4

5WUZ5MA5

II

EM

8,57

5

N3YPQBYN

II

EM

8,42

6

ABB2EE8B

IV

EM

8,14

7

AE3FR752

II

ISE

8,85

8

7BNMU4RC

III

ISE

8,37

9

Q5E32EJ3

IV

EIA

8,14

10

FFMJ9PDN

I

SEC

9,57

11

L3VJ73ZX

I

SEI

9,00

12

TTB7GKZA

I

SCIA

9,00

PREŞEDINTE

         

Prorector, Management economic şi financiar şi  probleme sociale ale studenţilor

DECAN,

 

Prof.univ.dr. Magdalena MIHAI

 

Prof. univ.dr. ing.  Marian CIONTU

MEMBRI

         

Secretar Şef Universitate,

   

Prodecan cu probleme  studenţeşti

 

Alina-Sorina PISTRIȚU

   

Ș.l. univ.dr. ing. Eugen SUBȚIRELU

Director, Departament Probleme Sociale ale Studenţilor

     

Conf.univ.dr.ec.Ramona PÎRVU

   

Secretar Şef facultate

Director, Direcţia Economică,

   

Magda-Gabriela SIMIONESCU

Ec. Ionela MIC

         

Director, Direcţia Juridică,

   

Student,

   

 Jr. Anca UDREA

   

Mustață Ionela-Adelina

 

Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF