Calendarul concursului de admitere, studii universitare de Licenţă, sesiunea Iulie 2021

 

Facultatea

Înscrierea candidaţilor

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

(-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Afişare

Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire

 (- Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi la buget;

- plata primei tranșe de școlarizare -1000lei pentru candidații declarați admiși la taxă)

Afișare rezultate finale

Inginerie Electrica

8-14.07.2021

15.07.2021

16.07.2021

17.07.2021

18-23.07.2021

24.07.2021

25-29.07.2021

30.07.2021

 

 Calendarul concursului de admitere, studii universitare de Licenţă, sesiunea Septembrie  2021

Facultatea

Înscrierea candidaţilor*

Probe eliminatorii

sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb. străine*

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)*

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

(- Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Afişare

Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire

 (- Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi la buget;

- plata primei tranșe de școlarizare (1000lei) pentru candidații declarați admiși la taxă)

Afișare rezultate finale

Inginerie Electrica

6-12.09.2021

13.09.2021

14.09.2021

14.09.2021

15-18.09.2021

20.09.2021

21-24.09.2021

25.09.2021


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF