Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ

Anul I,  anul universitar  2021/2022

Nr.

crt

Facultatea/

Domeniul

 

Specializarea acreditata (A)

sau autorizată

 să funcționeze provizoriu (AP)

A/AP

Forma de învăț.

IF/ID/

IFR

Capaci­tatea

de

școlari­zare

(0)

NUMĂR LOCURI BUGET

TOTAL

ROMÂNI

(1)

Din care:

Nr. locuri

Taxă

 

 

(2)

Nr. locuri români de pretutindeni cu aprobări de școlarizare 

(3)

Nr. locuri români de pretutindeni propuse pentru

2021-2022

 (4)

Nr. locuri CPV

 

 

 

(5)

Nr. locuri bursieri ai statului român

(6)

 

Nr.

locuri

Romi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Absol­venți de licee situate în mediul rural

 

Cu bursă

Fără

bursă

Cu bursă

Fără

bursă

Cu taxă (CPL)

 

9

INGINERIE ELECTRICA

                             

 

Inginerie electrică

Inginerie electrică și calculatoare

A / IF

75

64

1

6

2

3

1

1

2

2

1

1

-

 

 

Electromecanică

A / IF

75

64

-

6

2

3

-

-

2

2

1

1

-

 

 

Electromecanică

A/ IFR

50

 

-

   

30

-

-

   

-

-

-

 

 

Informatică aplicată în inginerie electrică

A / IF

50

34

-

7

1

3

1

-

2

2

1

1

-

 

 

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

A / IF

60

40

-

6

2

3

-

-

2

2

1

1

-

 

 

Inginerie aerospațială

Echipamente și instalații de aviație

A / IF

60

30

-

-

1

3

-

-

2

2

1

2

-

 

 

Total facultate

370

232

1

25

8

45

2

1

10

10

5

6

-

 

Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF