În vederea eliberării noilor legitimații de student pentru reducere pe transport, toți studenții din anul I, ciclurile de studii licență și master, cu vârsta până în 30 de ani, să se prezinte la secretariat (în incinta INCESA), în timpul programului de lucru (între orele 11.00-12.00 și 12.30-14.30), cu o fotografie (pe spatele căreia să fie menționat numele și specializarea) și legitimația veche (în cazul în care a fost ridicată).


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF