Beneficiari: studenți la forma de învățământ cu frecvență,

 studii de licență, master, doctorat, cu vârsta până la 30 de ani

        Conform art.128, alin(3) din Legea învățământului superior nr.199/2023:

  • Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.

 Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art.64 alin (1) din Legea nr.272/2004, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.

          Pentru decontare, abonamentele pe mijloacele de transport local în comun se depun la Biroul de Urmărire Salarii și Facilități Studenți, în perioada  23-31 a fiecărei luni (pentru luna anterioară), la Căminul 4 (Complex Agronomie), camera 118.

 

Telefon: 0351.403.316

e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF