AU VENIT TABERELE!

CERERILE și DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT SE DEPUN astfel:

  • prin completarea și depunerea cererii-tip la secretariat în perioada 05÷ 10.07.2022

sau

  • prin transmiterea cererii-tip la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. în perioada    05÷ 10.07.2021

Cererile vor fi semnate de către student și însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare (dacă este cazul).


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF