Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie astfel:

  • Pentru studenţii de la ciclul universitar de licenţă, în perioada 4-7.07.2022. Cererile (link) de susţinere a examenului de diplomă se vor trimite online (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) până la data de 20.06.2022. Depunerea proiectelor de diplomă, la secretariat, însoţite de: copie după cartea de identitate, copie după certificatul de naștere, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (link), referatul cadrului didactic îndrumător (care va cuprinde propunerea de notare a acestuia)(link) şi tema proiectului de diplomă (link) se va face în perioada 20.06-1.07.2022.
  • Pentru studenţii de la ciclul universitar de master, în perioada 27.06-3.07.2022. Cererile (link) de susţinere a disertaţiei se vor trimite online (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) până la data de 14.06.2022. Depunerea disertaţiilor, la secretariat, însoţite de: copie după cartea de identitate, copie după certificatul de naștere, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (link), referatul cadrului didactic îndrumător (link) şi tema disertaţiei (link) se va face în perioada de 14-24.06.2022.

Este obligatorie încărcarea proiectelor de diplomă și a disertațiilor în programul evidența studenților.

 


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF