Studenții înmatriculați în anul I, anul universitar 2022/2023, la toate programele de Master, sunt obligați să depună diploma de Inginer/diploma de licență și  suplimentul la diplomă, în original, la secretariat până la data de 1 octombrie 2023. În situația în care studenții nu depun originalele actelor de studii vor fi trecuți la taxă conform Regulamentului în vigoare.


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF