TOŢI STUDENŢII DIN ANII TERMINALI SUNT OBLIGAŢI CA ÎN PERIOADA 4-21 NOIEMBRIE 2022 SĂ CONSULTE LISTELE CU TEMELE DE PROIECT DE DIPLOMĂ/DISERTAȚIE AFIȘATE PE SITE-UL FACULTĂȚII

(LINK teme licență, master), SĂ IA LEGĂTURA CU CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMATOR DE PROIECT/DISERTAȚIE ȘI APOI SĂ DEPUNĂ O CERERE (LINK) LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII CARE SĂ CONŢINĂ TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ/DISERTAŢIEI, NUMĂRUL DE TELEFON, ADRESA DE E-MAIL INSTITUȚIONALĂ (CARE VA FI UTILIZATĂ DE APLICAŢIA EVIDENŢA STUDENŢILOR LA GESTIONAREA PROCESULUI DE FINALIZARE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ/DISERTAŢIE) ȘI ACORDUL CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR DE PROIECT/DISERTAȚIE.

ATENŢIE!!!

STUDENŢILOR CARE NU AU DEPUS CEREREA PÂNĂ LA DATA DE 21.11.2022, LI SE VOR REPARTIZA TEME ÎN MOD ALEATORIU.

 ABSOLVENȚII PROMOȚIILOR ANTERIOARE TREBUIE SĂ DEPUNĂ ȘI O CERERE DE SUSȚINERE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ/DISERTAȚIEI – LINK, PÂNĂ LA DATA DE 15.11.2022.


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF