Studenții din anul I, se pot prezenta la secretariat (în incinta INCESA), în timpul programului de lucru (între orele 12.30 și 14.30), în vederea ridicării carnetelor de student, legitimațiilor de student pentru reducere transport precum și a contractelor de studii. Studenții vor avea asupra lor cartea de identitate.


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF