Confirmarea locurilor obținute prin concurs se poate face în perioada 16-19 septembrie 2022 după următorul program:

16 septembrie 2022

17 septembrie 2022

18 septembrie 2022

19 septembrie 2022

            9.00-15.00

             9.00-13.00

         9.00-13.00

            9.00-15.00

Nu este necesară programare.

La confirmare, candidații vor aduce următoarele documente:

     diploma de bacalaureat și foaia matricolă (foaia matricolă nu este obligatorie dacă diploma de bacalaureat include pe verso mediile generale ale anilor din liceu) - în original

     certificatul de naștere (copie xerox + originalul pentru validarea copiei)

     cartea de identitate (copie xerox + originalul pentru validarea copiei)

     certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui) - copie xerox + originalul

     actul doveditor pentru candidaţii care au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere - în original

     adeverința medicală tip - în original

     Declaraţia pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget pentru studii de Licență

     2 poze 3/4 (cu numele și specializarea scrise pe verso)

     Dosar plic - pe care se trece numele complet al candidatului cu inițiala tatălui și denumirea completă a specializării la care a fost admis

     Dovada achitării taxei de înmatriculare de 150 lei - copie a chitanței pentru plata în numerar  sau dovada listată a plății electronice

Candidații care nu se pot prezenta fizic în această perioadă (16-19 septembrie 2022) vor trimite pe adresa de email a facultății (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) contractul de școlarizare semnat și dovada achitării taxei de înmatriculare pentru cei care nu achită taxa prin platforma de admitere, urmând a depune dosarul cu actele în original în perioada 21-24 septembrie 2022.

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original pentru candidații admiși și dovada achitării primei tranșe de școlarizare-2000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă pentru cei care nu achită taxa prin platforma de admitere) se face obligatoriu la sediu facultății, în incinta INCESA în perioada 21-24 s 2022.

Plata se face la BRD

în contul: - RO48BRDE170 SV46910431700 - prin virament online sau aplicatie telefon sau

în contul: - RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar la ghișeu

La efectuarea plății se specifică în referință: numele candidatului, CNP-ul, Facultatea la care s-a înscris, taxă de înmatriculare.

-  La confirmare se vor semna contractele de şcolarizare.

Confirmarea locului de la admitere LICENȚĂ se face la parterul clădirii

INCESA (Blvd. Decebal nr.107), cu acces prin intrarea principală de pe blvd Decebal


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF