• În perioada 1-15 septembrie 2022, studenții pot susține examene restante și examene de diferență (din anul curent și din anii anteriori), astfel:
  • Examenele din anul curent (2021/2022) se susțin fără taxă și fără cerere, la data programată;

Examenele restante din anii anteriori se susțin cu taxă. Cuantumul taxei este de 50 lei/an anterior

  • studenții din anul IV care doresc să susțină examene restante din anul III, vor achita 50 lei; pentru examenele din anul II vor achita 100 lei, iar pentru examenele din anul I vor achita 150 lei; pentru examenele restante din anul curent care au fost susținute și nepromovate se va achita 50 lei;
  • studenții din anul III care doresc să susțină examene restante din anul II, vor achita 50 lei; pentru examenele din anul I vor achita 100 lei; pentru examenele din anul curent nu vor achita taxă;
  • studenții din anul II care doresc să susțină examene restante din anul I, vor achita 50 lei; pentru examenele din anul curent nu vor achita taxă;
  • studenții din anul Inu vor achita taxă.

 Pentru aceasta trebuie să verificați pe site programarea examenelor de la programul de studii pe care îl urmați (www.ie.ucv.ro/student), să transmiteți pe adresa de e-mail a facultății (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) cerere (conform modelului anexat - link și va cuprinde examenele, cadrul didactic titular și data susținerii) însoțită de chitanță. Cererile și chitanțele pentru examene trebuie trimise înainte de data de 1 septembrie 2022.

  • Taxele se vor achita achita fie la casieria Universității din Craiova sau la BRD cu factura proforma generată din contul de student, fie prin virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare:

Titular cont: Universitatea din Craiova

C.I.F. 4553380

Plata se poate face în unul din conturile următoare:

-RO48BRDE170SV46910431700 - on-line

-RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghișeu

Mențiune: ,,plată examen restant/examen de diferență conform factură proforma nr. ......., nume și prenume, CNP, Facultatea dev inginerie Electrică”.

  • Cererile pentru examenele restante/examenele de diferență depuse după data de 1 septembrie 2022 nu mai pot fi luate în considerare.

     


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF