Diplomele de inginer și diplomele de master pentru absolvenţii promoţiei 2021 (sesiunile iulie şi septembrie), se vor elibera începând cu data de 2 mai 2022. Ridicarea diplomei și a suplimentului la diplomă se face numai personal sau de către o persoană împuternicită prin notariat, după o programare prealabilă la Biroul Acte de Studii (sediul central al Universității din Craiova), tel.0251 417 108. Absolvenții trebuie să aibă asupra lor Cartea de identitate.


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF