ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA LICENȚĂ ÎN URMA REDISTRIBUIRII SESIUNEA IULIE 2021

Confirmarea locurilor obținute prin concurs în urma redistribuirii se va face în perioada 26-29 iulie 2021 la parterul clădirii INCESA (Blvd. Decebal nr.107), cu acces prin intrarea principală de pe blvd-ul. Decebal, după următorul program:

26 iulie 2021

27 iulie 2021

28 iulie 2021

29 iulie 2021

9-15

9-15

9-15

9-12

Nu este necesară programare.

La confirmare, candidații vor aduce următoarele documente:

     diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (foaia matricolă nu este obligatorie dacă diploma de bacalaureat include pe verso mediile generale ale anilor din liceu) - în original

     certificatul de naștere (copie xerox + originalul pentru validarea copiei)

     carte de identitate (copie xerox + originalul pentru validarea copiei)

     certificat de căsătorie (in cazul schimbării numelui) - copie xerox + originalul

     act doveditor pentru candidaţii care au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere - în original

     adeverință medicală tip - în original

     declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget pentru studii de Licență - listată, în original

     2 poze 3/4 (cu numele și specializarea scrise pe verso)

     dosar plic - pe care se trece numele complet al candidatului cu inițiala tatălui și denumirea completă a specializării la care a fost admis (a se vedea modelul de

completare de mai jos).

     dovada achitării taxei de înmatriculare de 150 lei - chitanța copie xerox + originalul pentru validarea copiei (la plata în numerar) sau dovada listată a plății electronice

-  La confirmare se vor semna contractele de şcolarizare.

Candidații admiși trebuie să aibă asupra lor OBLIGATORIU: cartea de identitate, mască de protecție, pixul personal.

 (Model  de  completare copertă  dosar  plic)

Specializarea :     ________________________________________

(denumirea în clar a specializării  la care  a fost  declarat admis)

POPESCU A.-G. ION-CONSTANTIN

(numele complet  al candidatului, cu inițiala/ inițialele tatălui )


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF