Direcții de cercetare:

Domeniul Inginerie Energetică:

  • Clădiri inteligente și eficiente energetic
  • Optimizarea funcționării instalațiilor energetice – smart grid / smart metering
  • Sisteme moderne de conversie și producere a energiei din surse regenerabile – influența lor asupra funcționării sistemelor energetice

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae

 

Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF