Directii de cercetare:

Domeniul Inginerie Electrică:

  • Tehnici moderne de diagnoză, monitorizare și mentenanță pentru evaluarea stării de funcționare a unităților de transformare de mare putere
  • Cercetarea, proiectarea, realizarea si incercarea elementelor de inlocuire de 24 si/sau 36 kV, 25kA, fara consum de argint
  • Optimizarea sistemului de producere al curenților de scurtcircuit
  • Optimizarea proiectarii motoarelor asincrone de tractiune feroviara

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae

 

Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF