La concursul de ocupare a postului de tehnician care are si atributii de gestionar, pe perioada nedeterminata pentru laboratoarele de Echipamente electrice si Metode si procedee tehnologice, din data de 18.07.2018, s-au prezentat doi candidati: Combei Marius-Victor si Popa Gheorghe.  

Notele la proba scrisa, din data de 18.07.2018, obtinute de cei doi candidati au fost: