Specializarea

Data

Ora

*Cod Google Classroom

**Link Google Meet

Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice (CECESE)

15.07.2021

12:00

3rjwaoo

https://meet.google.com/ifo-pmhe-bsn

Sisteme electromecanice complexe  (SEC)

15.07.2021

09:00

57aes2i

 

Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului  (IEAPMM)

15.07.2021

09:00

usvlmys

 

Sisteme energetice informatizate (SEI)

15.07.2021

12:00

dkfwayy

https://meet.google.com/wsf-zxkx-ttz

Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială (SCIA)

15.07.2021

11

7dneta5

 

*Accesarea aplicaţiilor Google Classroom şi Google Meet este posibilă cu orice adresă email de forma This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

** Pentru conexiunea audio-video pot fi folosite calculatoare personale cu accesoriile specifice sau telefoane inteligente.

                        Data afişării: 14.07.2021                                                                                           Comisia de Admitere Master

Facultatea va organiza concurs de admitere pe bază de probă orală online evaluată cu notă.

Calculul mediei generale de admitere se va face ca medie ponderată între nota obținută la proba orală(70%) și media obținută de candidat la examenul de diplomă (30%).

Criterii de departajare pentru medii egale: Nota obţinută la proba orală.

Înscrierea candidaţilor se face exclusiv online, prin accesarea platformei de admitere disponibilă la adresa: https://evstud.ucv.ro/

- Ghid inregistrare cont nou: aici 

- Tutorial de utilizare a platformei de admitere: aici 

Documente necesare pentru înscriere: aici 

IMPORTANT: Taxa de înscriere la concursul de admitere este unică (100 lei), indiferent de numărul de opțiuni (facultăți / programe de studii) pentru care optează un candidat.

Alte informaţii utile:

- Adresa de contact pentru relatii suplimentare: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Regulament admitere - click here

- Anexa la Regulamentul de admitere - click here

 

                                                             Calendarul concursului de admitere, studii universitare de master, sesiunea Iulie 2021

 

Facultatea

Înscrierea candidaţilor

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

(-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte de

şcolarizare)

Afişare

Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire

 (- Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi la buget;

- plata primei tranșe de școlarizare (1000lei) pentru candidații declarați admiși la taxă)

Afișare rezultate finale

Inginerie electrica

9-13.07.2021

14.07.2021

15.07.2021

16.07.2021

18-21.07.2021

22.07.2021

23-26.07.2021

28.07.2021

 

                                                     Calendarul concursului de admitere, studii universitare de master, sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Facultatea

Înscrierea candidaţilor

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

( -Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte de

şcolarizare)

Afişare

Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire

 (- Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi la buget;

- plata primei tranșe de școlarizare (1000lei) pentru candidații declarați admiși la taxă)

Afișare rezultate finale

Inginerie electrica

15-19.09.2021

20.09.2021

21.09.2021

22.09.2021

23-26.09.2021

27.09.2021

27-29.09.2021

30.09.2021

 

 

Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER,

Anul I,  anul universitar  2020/2021

 

Nr.

crt.

Facultatea/

Domeniul

 

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

A / AP

Forma de învăță­mânt IF/ID/

IFR

Capaci­ta­tea de școlari­zare

(0)

Număr locuri propuse buget

Total

români

(1)

Din care:

Număr

locuri

cu taxă
(2)

Număr locuri români de pretutindeni propuse pentru 2021/2022

(3)

Număr locuri CPV

(4)

 

 

 

Număr locuri bursieri ai statului român

(5)

 

Număr locuri Rromi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Master didactic

 

Cu bursă

Fără

bursă

Cu taxă (CPL)

 

 

 

INGINERIE ELECTRICĂ

 

Inginerie electrică

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice

A / IF

50

25

 

5

 

2

2

2

1

1

-

 

Sisteme electromecanice complexe

A / IF

50

40

 

9

 

2

2

2

1

1

-

 

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului

A / IF

50

17

 

3

 

2

2

2

1

1

-

 

Inginerie energetică

Sisteme energetice informatizate

A / IF

60

25

 

4

 

2

2

2

1

1

-

 

Inginerie aerospațială

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială

A / IF

30

20

 

4

 

2

2

2

1

1

-

 

Total facultate

290

127

-

25

-

10

10

10

5

5

-

 
Page 1 of 2