Universitatea din Craiova are acces la Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obținute la bacalaureat de candidații promoției 2021, așa încât aceștia se pot înscrie online pe platforma de admitere a Universității din Craiova fără a încărca diploma de bacalaureat/adeverința de absolvire, dacă acestea nu au fost eliberate de către instituţia de învăţământ preuniversitar, datele încărcate fiind verificate prin SIIIR.
Pentru candidații noștri, facem trimitere la site-ul www.ucv.ro, la secțiunea Admitere, și reamintim că procesul de admitere nu se finalizează pe 14 iulie 2021. Precizăm că documentele de absolvire pot fi încărcate electronic până pe 17 iulie a.c., ora 12:00 și vor fi aduse în original pentru confirmarea locului la facultate până pe data de 29 iulie 2021.
Asigurăm opinia publică de totala noastră deschidere și, mai ales, îi asigurăm pe candidați de tot sprijinul din partea colegilor noștri, membri în comisiile de admitere, în așa fel încât orice problemă semnalată își găsește rezolvarea.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR: înscrierea la Universitatea din Craiova / Facultatea de Inginerie Electrică, în sesiunea IULIE 2021 se face exclusiv online, prin accesarea platformei de admitere disponibilă la adresa: https://evstud.ucv.ro/

 • Ghid inregistrare cont nou: detalii 
 • Tutorial on-line de utilizare a platformei de admitere: aici

În completare, în această secţiune, vă oferim informaţii despre:

 • Ghidul candidatului la facultate (aici
 • Oferta facultăţii (aici)
 • Acte necesare înscrierii (aici)
 • Documente utile (aici)
 • Calendarul înscrierii, examenele și graficul confirmării locurilor (aici)
 • Numărul de credite obţinute la absolvire (aici)
 • Acreditare programe de studii (aici)
 • Taxa de înscriere (aici)
 • Evaluarea candidaților (aici)
 • Persoane contact (aici)
 • IMPORTANT - prelucrarea datelor personale ale candidaților/studenților (aici)

MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE
la studiile universitare de licenţă pentru anul universitar 2021-2022
Facultatea va organiza concurs de admitere pe bază de dosar, luându-se în considerare ca medie de admitere media examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare pentru medii egale:  Nota obţinută la proba de limba română la Examenul de bacalaureat.

 

Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ

Anul I,  anul universitar  2021/2022

 

Nr.

crt

Facultatea/

Domeniul

 

Specializarea acreditata (A)

sau autorizată

 să funcționeze provizoriu (AP)

A/AP

Forma de învăț.

IF/ID/

IFR

Capaci­tatea

de

școlari­zare

(0)

NUMĂR LOCURI BUGET

TOTAL

ROMÂNI

(1)

Din care:

Nr. locuri

Taxă

 

 

(2)

Nr. locuri români de pretutindeni cu aprobări de școlarizare 

(3)

Nr. locuri români de pretutindeni propuse pentru

2021-2022

 (4)

Nr. locuri CPV

 

 

 

(5)

Nr. locuri bursieri ai statului român

(6)

 

Nr.

locuri

Romi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Absol­venți de licee situate în mediul rural

 

Cu bursă

Fără

bursă

Cu bursă

Fără

bursă

Cu taxă (CPL)

 

9

INGINERIE ELECTRICA

                             

 

Inginerie electrică

Inginerie electrică și calculatoare

A / IF

75

64

1

6

2

3

1

1

2

2

1

1

-

 

 

Electromecanică

A / IF

75

64

-

6

2

3

-

-

2

2

1

1

-

 

 

Electromecanică

A/ IFR

50

 

-

   

30

-

-

   

-

-

-

 

 

Informatică aplicată în inginerie electrică

A / IF

50

34

-

7

1

3

1

-

2

2

1

1

-

 

 

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

A / IF

60

40

-

6

2

3

-

-

2

2

1

1

-

 

 

Inginerie aerospațială

Echipamente și instalații de aviație

A / IF

60

30

-

-

1

3

-

-

2

2

1

2

-

 

 

Total facultate

370

232

1

25

8

45

2

1

10

10

5

6

-

 

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de Licenţă, sesiunea Iulie 2021

 

Facultatea

Înscrierea candidaţilor

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

(-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Afişare

Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire

 (- Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi la buget;

- plata primei tranșe de școlarizare -1000lei pentru candidații declarați admiși la taxă)

Afișare rezultate finale

Inginerie Electrica

8-14.07.2021

15.07.2021

16.07.2021

17.07.2021

18-23.07.2021

24.07.2021

25-29.07.2021

30.07.2021

 

 Calendarul concursului de admitere, studii universitare de Licenţă, sesiunea Septembrie  2021

Facultatea

Înscrierea candidaţilor*

Probe eliminatorii

sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb. străine*

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)*

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

(- Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Afişare

Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire

 (- Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi la buget;

- plata primei tranșe de școlarizare (1000lei) pentru candidații declarați admiși la taxă)

Afișare rezultate finale

Inginerie Electrica

6-12.09.2021

13.09.2021

14.09.2021

14.09.2021

15-18.09.2021

20.09.2021

21-24.09.2021

25.09.2021