Lista candidatilor declarati admisi - click

Confirmarea locurilor obținute prin concurs se va face în perioada 15-18 septembrie 2021 la parterul clădirii INCESA (Blvd. Decebal nr.107), cu acces prin intrarea principală de pe blvd-ul. Decebal, după următorul program :

15 septembrie 2021

16 septembrie 2021

17 septembrie 2021

18 septembrie 2021

9-15

9-15

9-15

9-13

Nu este necesară programare.

La confirmare, candidații vor aduce următoarele documente :

 

     diploma de bacalaureat și foaia matricolă (foaia matricolă nu este obligatorie dacă diploma de bacalaureat include pe verso mediile generale ale anilor din liceu) – în original

     certificatul de naștere (copie xerox + originalul pentru validarea copiei)

     carte de identitate (copie xerox + originalul pentru validarea copiei)

     certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui prin căsătorie) - copie xerox + originalul pentru validarea copiei

     act doveditor pentru candidaţii care au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere – în original

     adeverință medicală tip – în original

     declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget pentru studii de Licență-listată, în original (model aici: click)

     2 poze 3/4 (cu numele și specializarea scrise pe verso)

     dosar plic – pe care se trece numele complet al candidatului cu inițiala tatălui și denumirea completă a specializării la care a fost admis (model aici: click).

     dovada achitării taxei de înmatriculare de 150 lei – chitanța copie xerox + originalul pentru validarea copiei (la plata în numerar) sau dovada listată a plății electronice

Plata se face la BRD în contul: RO48BRDE170 SV46910431700 - prin virament online sau aplicație telefon sau în contul: RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar, la ghișeu

La efectuarea plății se specifică în referință: numele candidatului, CNP-ul, Facultatea la care s-a înscris,

taxă de înmatriculare.

-  La confirmare se vor semna contractele de şcolarizare.

 

IMPORTANT!!!

În contextul epidemiologic actual dacă un candidat admis, confirmat COVID și aflat în carantină deci nu se poate prezenta fizic pentru înmatriculare se va proceda în felul următor: înmatricularea se va face în baza unei adeverințe medicale care atestă perioada de carantinare, emisă de medicul de familie și transmisă electronic la facultate (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) însoțită de o declarație pe proprie răspundere a  candidatului că va aduce actele în original în termen de 48 de ore de la ieșirea din carantină. Candidatul trebuie sa transmită contractul semnat în forma electronică și să achite taxele electronic conform calendarului de admitere pentru confirmarea locului.

Candidații admiși trebuie să aibă asupra lor OBLIGATORIU: cartea de identitate, mască de protecție, pixul personal.