• În perioada 20-26 septembrie 2021, conform structurii cadru a UCV, facultatea organizează o sesiune specială de restanțe pentru studenții care nu întrunesc numărul de credite transferabile necesare pentru promovare în an superior; studenții pot susține examene restante și examene de diferență (din anul curent și din anii anteriori), astfel:
  • examenele din anul curent (2020/2021) se susțin fără taxă, pe bază de cerere, la data programată, în condițiile în care au fost susținute o singură dată; în cazul în care un examen din anul curent a fost susținut de două ori se va achita o taxă de 50 lei/examen/colocviu/proiect; examenele restante din anii anteriori se susțin cu taxă.
  • studenții din anul IV care doresc să susțină examene restante din anul III, vor achita 50 lei; pentru examenele din anul II vor achita 100 lei, iar pentru examenele din anul I vor achita 150 lei; pentru examenele restante din anul curent care au fost susținute și nepromovate se va achita 50 lei;
  • studenții din anul III care doresc să susțină examene restante din anul II, vor achita 50 lei; pentru examenele din anul I vor achita 100 lei; pentru examenele restante din anul curent care au fost susținute și nepromovate se va achita 50 lei;
  • studenții din anul II care doresc să susțină examene restante din anul I, vor achita 50 lei; pentru examenele restante din anul curent care au fost susținute și nepromovate se va achita 50 lei;
  • studenții din anul Ivor achita 50 lei pentru examenele restante care au fost susținute și nepromovate;

 Pentru aceasta pe data de 16 septembrie 2021 trebuie să verificați pe site programarea reexaminărilor de la programul de studii pe care îl urmați (www.ie.ucv.ro/student), să transmiteți pe adresa de e-mail a facultății (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) cerere  însoțită de chitanță. Cererile și chitanțele pentru examene trebuie trimise până pe data de 19 septembrie 2021, ora 12.00.

  • Taxele le veți achita fie la casieria Universității din Craiova sau la BRD cu factura proforma generată din contul de student, fie prin virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare:

Titular cont: Universitatea din Craiova

C.I.F. 4553380

Plata se poate face în unul din conturile următoare:

-RO48BRDE170SV46910431700 - on-line

-RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghișeu

Mențiune: ,,plată reexaminare conform factură proforma nr. ......., nume și prenume, CNP, facultate”.

  • Cererile pentru examenele restante/examenele de diferență depuse după data de 19 septembrie 2021 nu mai pot fi luate în considerare.

Măririle de notă se susțin în aceeași perioadă cu reexaminările, pe bază de cerere, numai pentru examenele din anul curent. Studenții integraliști pot susține reexaminare în vederea măririi notei la maxim 2 discipline.