Specializarea

Data

Ora

*Cod Google Classroom

**Link Google Meet

Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice (CECESE)

15.07.2021

12:00

3rjwaoo

https://meet.google.com/ifo-pmhe-bsn

Sisteme electromecanice complexe  (SEC)

15.07.2021

09:00

57aes2i

 

Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului  (IEAPMM)

15.07.2021

09:00

usvlmys

 

Sisteme energetice informatizate (SEI)

15.07.2021

12:00

dkfwayy

https://meet.google.com/wsf-zxkx-ttz

Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială (SCIA)

15.07.2021

11

7dneta5

 

*Accesarea aplicaţiilor Google Classroom şi Google Meet este posibilă cu orice adresă email de forma This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

** Pentru conexiunea audio-video pot fi folosite calculatoare personale cu accesoriile specifice sau telefoane inteligente.

                        Data afişării: 14.07.2021                                                                                           Comisia de Admitere Master