Calendarul concursului de admitere, studii universitare de master, sesiunea Iulie 2021

 

Facultatea

Înscrierea candidaţilor

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

(-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte de

şcolarizare)

Afişare

Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire

 (- Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi la buget;

- plata primei tranșe de școlarizare (1000lei) pentru candidații declarați admiși la taxă)

Afișare rezultate finale

Inginerie electrica

9-13.07.2021

14.07.2021

15.07.2021

16.07.2021

18-21.07.2021

22.07.2021

23-26.07.2021

28.07.2021

 

                                                     Calendarul concursului de admitere, studii universitare de master, sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Facultatea

Înscrierea candidaţilor

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

( -Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte de

şcolarizare)

Afişare

Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire

 (- Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi la buget;

- plata primei tranșe de școlarizare (1000lei) pentru candidații declarați admiși la taxă)

Afișare rezultate finale

Inginerie electrica

15-19.09.2021

20.09.2021

21.09.2021

22.09.2021

23-26.09.2021

27.09.2021

27-29.09.2021

30.09.2021