Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER,

Anul I,  anul universitar  2020/2021

 

Nr.

crt.

Facultatea/

Domeniul

 

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

A / AP

Forma de învăță­mânt IF/ID/

IFR

Capaci­ta­tea de școlari­zare

(0)

Număr locuri propuse buget

Total

români

(1)

Din care:

Număr

locuri

cu taxă
(2)

Număr locuri români de pretutindeni propuse pentru 2021/2022

(3)

Număr locuri CPV

(4)

 

 

 

Număr locuri bursieri ai statului român

(5)

 

Număr locuri Rromi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Master didactic

 

Cu bursă

Fără

bursă

Cu taxă (CPL)

 

 

 

INGINERIE ELECTRICĂ

 

Inginerie electrică

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice

A / IF

50

25

 

5

 

2

2

2

1

1

-

 

Sisteme electromecanice complexe

A / IF

50

40

 

9

 

2

2

2

1

1

-

 

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului

A / IF

50

17

 

3

 

2

2

2

1

1

-

 

Inginerie energetică

Sisteme energetice informatizate

A / IF

60

25

 

4

 

2

2

2

1

1

-

 

Inginerie aerospațială

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială

A / IF

30

20

 

4

 

2

2

2

1

1

-

 

Total facultate

290

127

-

25

-

10

10

10

5

5

-