La examenul de promovare  a doamnei Popescu Nicoleta Carmen de pe postul de inginer IIS pe postul de inginer IS, desfășurat ȋn data de 23.04.2021 comisia de examinare a considerat candidata promovata cu punctajul final acordat de 89,25 puncte.

Comisia de examinare

Afișat astăzi 23.04.2021, ora 14.30