1. dr.ing. Popescu Mihaela - director                                                                                          
  2. dr.ing. Nicolae Petre Marian – membru conducător de doctorat
  3. dr.ing. Ivanov Sergiu – membru conducător de doctorat
  4. ing. Rădulescu Mihail - membru reprezentant al mediului economic, director SC INDA SRL Craiova
  5. ing. Nicola Marcel – membru reprezentant institut de cercetare, director științific ICMET Craiova
  6. Student Gheorghe Ilie Aurel - reprezentant studenți doctoranzi