UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

PRORECTORAT MANAGEMENT FINANCIAR ȘI

PROBLEME SOCIALE ALE STUDENȚILOR

                                                                       NOTA

            Referitor la acordarea BURSELOR SOCIALE / AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, pentru sem.II, anul univ.2020/2021, vă comunicăm următoarele:

 

            - Dosarele pentru obținerea bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul II, anul universitar 2020/2021, se vor transmite on-line (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), până la data  de 28 februarie, la secretariatul facultății, urmând ca, după verificarea documentelor, dosarele cu documentele originale să fie transmise prin poștă, pe adresa facultății, data de 4 martie a.c. fiind ultima zi de depunere a dosarului  la Poștă de către studenți.

            -Studentul va transmite dosarul cu documentele în original, prin poștă, pe adresa secretariatului facultății (INCESA, bdul.Decebal nr.97, sala 001), ultima zi de depunere a dosarului la poștă fiind data de 4 martie 2021; dosarele cu documentele în original, nedepuse la poștă până la acest termen nu vor fi aprobate de comisia de burse;

            Pentru calculul bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul II, anul universitar 2020/2021, salariul minim net pe economie este 1346 lei/lună pentru lunile noiembrie și decembrie 2020, și de 1386 pentru luna ianuarie 2021).

           

            Studentului i se va transmite un mail de confirmare a dosarului, cu numărul de înregistrare și cu mențiunea: documentație completă/incompletă. În cazul în care dosarul este incomplet se vor specifica neconformitățile (ce documente lipsesc sau ce documente trebuie retransmise).

            În mailul de confirmare se va specifica și că dosarul cu toate documentele în original, numerotate și cu un opis al acestora, va fi transmis prin poștă, pe adresa secretariatului facultății. Ultimă zi de depunere la poștă a dosarului cu documente în original va fi data de 4 martie a.c.

           

            PENTRU ACORDAREA BURSEI SPECIALE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE / ACTIVITĂȚI SPORTIVE DEOSEBITE:

 

            Studenţii care doresc să aplice pentru acest tip de bursă vor transmite on-line, pe mailul secretariatului facultății, o cerere însoţită de documentele doveditoare ale performanţelor:

            Evaluarea activității se face pe perioada ultimelor 2 semestre anterioare acordării bursei, ținând cont de criteriile specificate în Regulamentul de burse, art. 16.:

            Termenul de transmitere a dosarului pentru bursa pentru activități cultural-artistice / activități sportive este 22 februarie 2021, la secretariatul facultății.

            După verificare, dosarele care îndeplinesc condițiile de acordare a bursei de performanță vor fi aprobate în Consiliul de Administrație al UCV, iar facultățile vor primi, de la secretariatul Prorectoratului, lista nominală a studenților beneficiari, pentru a afișa listele anonimizate pe site-ul facultății.

SECRETAR SEF UNIVERSITATE,

Alina Sorina Pistrițu