Studenții din anul I, se pot prezenta la facultate, în timpul programului de lucru (între orele 10 și 11, de luni până joi), în vederea ridicării carnetelor de student și legitimațiilor de student pentru reducere și gratuitate de transport precum și a contractelor de studii.

Studenții vor avea asupra lor cartea de identitate.