Tematica de concurs pentru ocuparea postului de asistent pe perioadă determinată, poz. 23, din Statul de funcții al Departamentului de ELECTROMECANICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ, anul universitar 2020-2021

  

Convertoare statice

 

 

 1. Elemente semiconductoare de putere: caracteristici şi comanda.
 2. Pierderi în elemente semiconductoare de putere. Criterii de alegere şi verificare a elementelor semiconductoare de putere.
 3. Protecţia elementelor semiconductoare de putere.
 4. Teoria generală a redresoarelor comandate: Schema de principiu, funcţionare; Punct de comutaţie naturală; Tensiunea medie redresată la mersul în gol; Regimurile de funcţionare; Comutaţia şi fenomenul de suprapunere anodică;Tensiunea medie redresată ţinând cont de comutaţie; Caracteristici externe şi de comandă; Comanda redresoarelor; Scheme practice de redresoare
 5. Variatorul de tensiune alternativă: Principiu, schema, funcţionare; Forme de undă şi specificităţi în cazul unei sarcini pur rezistive; Forme de undă şi specificităţi în cazul unei sarcini pur inductive; VTA trifazate.
 6. Cicloconvertoare: Principiu, schema, funcţionare, forme de undă.
 7. Variatorul de tensiune continuă coborâtor: Principiu, schema de principiu; Caracteristicile externe şi de comandă în regim de curent neîntrerupt; Funcţionarea în regim de curent întrerupt.
 8. Convertor static trifazat de tensiune şi frecvenţă indirect, sursă de tensiune,  cu modulaţie în amplitudine.
 9. Convertor static trifazat de tensiune şi frecvenţă indirect, sursă de curent, cu modulaţie în amplitudine.
 1. Convertor static trifazat de tensiune şi frecvenţă indirect, sursă de tensiune, cu modulaţie în durată.

Bibliografie

 1. Bitoleanu, A., Ivanov S.; Popescu Mihaela , Convertoare statice. Editura Infomed, Craiova, 1997.
 2. Bitoleanu A., Mihai D., Popescu Mihaela, Constantinescu C., Convertoare statice şi structuri de conducere performante pentru acţionări electrice, Editura SITECH Craiova, 2000.
 3. Bitoleanu A., Ivanov S., Popescu Mihaela, Lincă Mihăiţă, Convertoare statice. Îndrumar de laborator, Reprografia Universităţii din Craiova, 2005
 4. Kelemen, A; Imecs, Maria - Electronică de putere, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
 5. Popescu Mihaela, Convertisseurs statiques, Tipografia Universităţii din Craiova, 2002.
 6. Popescu Mihaela, Electronique de puissance: composants semi-conducteurs et convertisseurs, Ed. Universitaria Craiova, 2006.

 

Grafica asistata de calculator

 Noţiuni generale despre mediul de programare Matlab: Sistemul grafic MATLAB orientat pe obiecte. Accesul la proprietăţile obiectelor grafice.

 1. Reprezentări grafice elementare 2D în Matlab: Reprezentarea grafică în coordonate liniare, logaritmice şi semilogaritmice. Utilizarea funcţiei plotyy.
 2. Controlul modului de afişare în Matlab. Obiectele grafice de tip Axes: Controlul modului de prezentare a spaţiului de afişare a reprezentării grafice. Limitele, gradarea, aspectul şi etichetarea axelor.
 3. Afişarea obiectelor de tip Text în spaţiul axelor de coordonate Matlab: creare, proprietăţi, tipuri particulare.
 4. Reprezentarea grafică a funcţiilor predefinite între limite impuse în Matlab..
 5. Interpolarea şi ajustarea datelor unidimensionale în Matlab.
 6. Reprezentări grafice 3D în Matlab.
 7. Tipuri de reprezentări grafice 3D în Matlab şi funcţiile asociate. Reprezentarea grafică a funcţiilor de două variabile. Reprezentarea obiectelor 3D predefinite. Controlul aspectului.
 8. Noţiuni şi concepte de bază AutoCAD
 9. Facilităţi grafice AutoCAD. Moduri de lucru, mecanisme, filtre, vizualizare.
 10. Obiecte grafice fără grosime şi cu grosime în AutoCAD. Straturi de desenare.
 11. Cotarea desenelor şi haşurarea în AutoCAD
 12. Tehnici de editare în AutoCAD.
 13. Utilizarea blocurilor în AutoCAD
 14. Modelarea 3D în AutoCAD

 Bibliografie

 1. Ghinea M., Fireţeanu V. – Matlab. Calcul numeric ~ Grafică ~ Aplicaţii, Ed. Teora, 2006
 2. Popescu Mihaela, Suru V., Grafica asistată de calculator – AutoCAD, Ed. Universitaria 2012.
 3. Popescu Mihaela,  Utilizarea pachetului de programe AutoCAD în aplicaţii grafice, Platforme de laborator.
 4. Popescu Mihaela, Utilizarea mediului de programare MATLAB în aplicaţii grafice, Platforme de laborator.
 5. Simion Ionel, AutoCAD 2006 pentru ingineri, Editura TEORA
 6. * * * MATLAB® 7 Mathematics, The MathWorks, Inc. 2010
 7. * * * MATLAB® 7 Programming Fundamentals, The MathWorks, Inc. 2010
 8. * * * MATLAB® 7 Curve Fitting Toolbox™ 2 User’s Guide, The MathWorks, Inc. 2010
 9. * * * MATLAB® 7 Data Analysis, The MathWorks, Inc. 2010
 10. * * * MATLAB® 7 Graphics, The MathWorks, Inc. 2010
 11. * * * MATLAB® 7 3-D Visualization, The MathWorks, Inc. 2010

 

Baze de date

 1. Sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft Access: tabele. Tipuri de date. Relaţii
 2. Sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft Access:: interogări
 3. Sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft Access:: formulare
 4. Sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft Access:: rapoarte
 5. Sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft Access:: analiza datelor

Bibliografie

 1. Giurgiţeanu N., Mehedinţu A., Baze de date: Sisteme de gestiune a bazelor de date, Ed. Sitech 2004, Craiova
 2. Ionescu Felicia, Baze de date relaţionale şi aplicaţii, Editura Tehnică, 2004
 3. Johnson S., Microsoft Office Access 2007, Ed. Teora, ISBN 978-973-748-347-8, 2008
 4. Perry G., Microsoft Office 2007, 5 in 1, Ed. Teora, ISBN 1-59496-558-7, 200895.
 5. Popescu, Mihaela, Baze de date. Îndrumar de laborator, Tipografia Universităţii din Craiova, 2009.