Vă comunicăm datele pentru susţinerea examenului de DIPLOMĂ – Sesiunea IULIE 2019:

 

- Proba scrisă - Examenul de diplomă: Marți, 2 iulie 2019 ora 9.00, Aula AK1;

- Proba orală pe specializări:

1. ELECTROMECANICĂ, cursuri de zi – Sâmbătă, 6 iulie 2019, ora 9.00;

2. ELECTROMECANICĂ, cursuri FR - Joi, 4 iulie 2019, ora 12.00;

3. INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE ELECTRICĂ – Miercuri , 3 iulie 2019, ora 16.00 ;

4. INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE – Joi, 4 iulie 2019, ora 9.30 ;

 NOTĂ: Absolvenţii care vor susţine examenul de diplomă au obligaţia de a fi prezenţi în sală la ora 8.30 şi să aibă asupra lor C.I.