Referitor la acordarea BURSELOR SOCIALE SI AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, pentru sem.I, anul univ.2020/2021, vă comunicăm următoarele:

            Dosarele pentru obținerea bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul I, anul universitar 2020/2021 conform regulamentului, se vor transmite on-line, până la data  de 30 octombrie 2020, ora 13.00, la secretariatul facultății, dosarul scanat trebuind să cuprindăcerereaanexa4 (opis documente) şi actele doveditoare, la următoarele adrese de mail:

 

            - Studenții înmatriculați la specializările:

  • Inginerie electrică și calculatoare, IF
  • Ingineria sistemelor electroenergetice, IF
  • Echipamente și instalații de aviație, IF
  • Compatibilitate electromagnetică și calitatea energiei în sisteme electrice, master
  • Sisteme energetice informatizate, master
  • Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială, master

   la adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

               - Studenții înmatriculați la specializările:

  • Electromecanică, IF
  • Informatică aplicată în inginerie electrică, IF
  • Sisteme electromecanice complexe, master
  • Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului, master

            la adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

urmând ca, după verificarea documentelor, dosarele cu documentele originale să fie transmise prin poștă, pe adresa facultății până pe data de 4 noiembrie 2020. VOM REVENI ÎN TIMP UTIL CU SPECIFICAREA ADRESEI UNDE VOR FI TRIMISE DOSARELE. 

La subiectul emailului se va trece OBLIGATORIU "Dosar bursa sociala – Numele, anul și specializarea". 

            Termenul de transmitere a documentelor on-line la secretariatul facultății: 12-30 octombrie 2020;

            Termenul de transmitere al dosarelor, în original, prin poștă, este data de 4 noiembrie 2020 (data poștei); dosarele cu documentele în original, netransmise prin poștă până la acest termen nu vor fi aprobate de comisia de burse.

            Pentru calculul bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul I, anul universitar 2020/2021, salariul minim net pe economie este 1346 lei/lună (se vor lua în calcul veniturile de pe lunile iulie, august, septembrie 2020).     

Studentul va numerota, consemna mențiunea ``CONFORM CU ORIGINALUL``și va semna pe fiecare pagina a dosarului de bursă.

Secretariatul facultății va verifica documentele din dosarele electronice.    După verificare dosarul va primi un număr de înregistrare.

            Studentului i se va transmite un mail de confirmare a dosarului, cu numărul de înregistrare și cu mențiunea: documentație completă/incompletă.

            În cazul în care dosarul nu este complet se vor specifica neconformitățile (ce documente lipsesc sau ce documente trebuie retransmise).