Sunteți așteptați să luați parte la alegerile studențești pentru reprezentanții studenților în Consiliul Facultății de Inginerie Electrică din Craiova, astfel:

  1. Primul tur: 16.01.2020 între orele 1100 și 1800 în sala de consiliu a facultății;
  2. Turul doi: 17.01.2020 între orele 1100 și 1800 în sala de consiliu a facultății (dacă nu se realizează cvorumul la primul tur ).

Secția de votare este organizată în sala de consiliu a facultății -clădirea nouă.

Pot vota toți studenții facultății, ciclul de studii universitare de licență, master și doctorat.

Participați în număr cât mai mare pentru a vă alege reprezentanții și nu uitați să aveți asupra voastră cartea de identitate!