Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie în perioada 9-15.09.2019.

 

       Studenţii din anul IV studii universitare de licenţă şi anul II studii universitare de master care îşi vor încheia situaţia şcolară până la data de 8.09.2019, pot susţine Examenul de diplomă, respectiv Disertaţie, în sesiunea septembrie 2019.

Perioada de depunere la secretariat a proiectelor de diplomă, respectiv disertaţiilor, însoţite de cerere, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, referatul cadrului didactic îndrumator (care, în cazul proiectului de diplomă va cuprinde propunerea de notare a acestuia) şi copie după cartea de identitate şi certificatul de naştere, este 3-5 septembrie 2019.