- Proba scrisă - Examenul de diplomă: Marți, 11 septembrie 2018 ora 9.00 ;


- Proba orală pe specializări:

 1. ELECTROMECANICĂ, cursuri de zi – Joi, 13 septembrie 2018, ora 10.00 ;

2. ELECTROMECANICĂ, cursuri FR - Joi, 13 septembrie 2018, ora 12.00;

3. INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE ELECTRICĂ – Joi, 13 septembrie 2018, ora 8.30 - Banca Mondiala;

4. INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE – Joi, 13 septembrie 2018, ora 14.30 ;

5. SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE – Joi – 13 septembrie 2018, ora 12.00;

6. INGINERIE ELECTRICĂ APLICATĂ ÎN PROTECȚIA ȘI MANAGEMENTUL MEDIULUI - Joi – 13 septembrie 2018, ora 14.00

NOTĂ: Absolvenţii care vor susţine examenul de diplomă au obligaţia de a fi prezenţi în sală la ora 8.30 şi să aibă asupra lor C.I.