Facilitarea integrării studenților pe piața muncii prin consiliere și participare la programe de învățare la locul de muncă

În cadrul proiectului POCU „Facilitarea integrării studenților pe piața muncii prin consiliere și participare la programe de învățare la locul de muncă”

coordonat de Mișcarea Română pentru Calitate în parteneriat cu Universitatea din Craiova, facultățile de Automatică, Calculatoare și Electronică, Mecanică și Inginerie Electrică, 6 studenți vor efectua un stagiu de trei săptămâni la Viena in perioada 9-30 septembrie 2018.

Tabel