În vederea întocmirii actelor necesare eliberării diplomei de inginer, toţi absolvenţii care susţin şi promovează examenul de diplomă, sesiunea iulie 2017, să se prezinte la secretariat cu 2 fotografii color, pe hârtie fotografică, recent realizate, identice, dimensiunea 3x4 cm şi copie după certificatul de naştere.