COMISIA de selecţie a studenţilor beneficiari de locuri în tabere

 

1, Prof.univ.dr.ing. Marian CIONTU - Decan
2. Prof.univ.dr.ing. Iuri-Sergiu IVANOV - Prodecan
3. Stud. Constantin-Ciprian CEPLEANU
4. Prof.univ.dr.ing. Sorin ENACHE - membru supleant

Comisia se va întruni în data de 6.06.2017, ora 1300, la Decanatul facultăţii.
Criteriile de acordare a punctelor sunt:
- 70 % - media anului anterior (media semestrului I pentru studenţii din anul I)
- 20 % - activitate extraprofesională depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive sau de voluntariat
- 5 % - participarea la activităţi de promovare a facultăţii sau universităţii
- 5 % - membru în Consiliul facultăţii sau Senatul Universităţii.