Anul I

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Analiză matematică I 5
Tehnologia materialelor 3
Informatică aplicată 3
Grafică asistată de calculator I (Desen tehnic) 4
Educație fizică și sport I 1
Economie generală 3
Comunicare 3
Chimie 4
Algebra liniară, geometrie analitică și diferentială 5
Semestrul 2
DISCIPLINA CREDITE
Educație fizică și sport II 1
Fizică 5
Grafică asistată de calculator II 3
Introducere ín ingineria energetică 3
Limba engleză 0
Limba engleză 3
Matematici speciale I 4
Mecanică 4
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 4

Anul II

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Educație fizică III 1
Termotehnică 6
Electronică 3
Matematici speciale II 4
Mecanica fluidelor 5
Bazele electrotehnicii I 4
Rezistența materialelor 4
Metode numerice 4
Semestrul 2
DISCIPLINA CREDITE
Medii de calcul ingineresc 4
Transfer de căldură și masă 4
Tehnici de optimizare ín energetică 3
Surse regenerabile 3
Practică de domeniu (3săpt.=90ore) 4
Medii de calcul ingineresc 2
Măsurări electrice și neelectrice I 3
Energetică generală și conversia energiei 3
Educație fizică IV 1
Bazele electrotehnicii II 4

Anul III

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Teoria reglării automate 3
Echipamente electrice 4
Echipamente și instalații termice 5
Fiabilitate 3
Tehnologii internet 3
Mașini și acționări electrice I 4
Conducerea proceselor energetice 4
Măsurări electrice și neelectrice II 4
Semestrul 2
DISCIPLINA CREDITE
Materiale electrotehnice 3
Sisteme de conducere, supraveghere și achiziții de date 3
Rețele electrice I 4
Protecția mediului 2
Producerea energiei electrice și termice I 4
Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore) 4
Mașini și acționări electrice II 3
Mașini hidraulice 4
Drept și legislație ín energetică 3

Anul IV

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Electrosecuritate și izolația rețelelor electrice 5
Interacțiunea echipamente - rețea electrică 3
Partea electrică a centralelor și stațiilor 4
Partea electrică a centralelor și stațiilor-proiect 1
Producerea energiei electrice și termice II 5
Protecții în sisteme electroenergetice 5
Protecții în sisteme electroenergetice-proiect 1
Rețele electrice II 5
Rețele electrice II-proiect 1
Semestrul 2
DISCIPLINA CREDITE
Calitatea energiei electrice 4
Elaborarea Proiectului de diplomă (56 ore) 5
Limbi moderne 3
Management 4
Practică pentru Proiectul de diplomă (60 ore) 5
Sisteme electroenergetice 5
Tehnica tensiunilor ínalte 4