Încrierea candidaţilor

Afișarea candidaților înscriși

Desfăşurarea probelor de concurs (scris / probe de aptitudini)

Afişare rezultate parţiale

Confirmarea locurilor(plata taxei de înma­­tri­culare, transmitere contracte de școlarizare semnate și dovada achitării taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere)

Afişare Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocupate după redis­tri­buire(depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi la buget, plata primei tranșe de școlarizare -2500 lei pentru candidații declarați admiși la taxă)

Afișare rezultate finale

14-19.09.2022

20.09.2022

21.09.2022

21.09.2022

22-24.09.2022

26.09.2022

27-28.09.2022

29.09.2022