Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

A/

AP

Forma de învăţământ

Capacita­tea de şcola­rizare/ program

Capacita­tea de şcola­rizare/ domeniu

Cifra şcolarizare propusă pentru anul univ. 2016-2017
Buget Taxă
Inginerie Electrică     Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 60 60 24 5
Inginerie aerospaţială Echipamente şi instalaţii de aviaţie A IF 60 60 37 5
Ininerie electrică    Electromecanică A IF 75 235 57+1* 5
Electromecanică A IFR** 50 - 30
Inginerie electrică şi calculatoare A IF 75 65+1* 5
Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 50 50 28 5
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 60 60 39 8
TOTAL         430 430 250+2* 63

* loc pentru rromi
** IFR - învățământ cu frecvență redusă

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2016

 Facultatea Înscrierea candidaţilor  Afişare rezultate parţiale Confirmarea locurilor, depu­nerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi, taxa de înmatriculare și semnare contract de studii
 Inginerie electrică  12-26.07.2017  26.07.2017 27-31.07.2017

Condiții de admitere: concurs de dosare, media de admitere fiind media Examenului de bacalaureat.

Condiții de departajare pentru medii egale: nota obținută la proba de limba română la Examenul de bacalaureat

 

 iulie 2017

 

Miercuri 12.07.2017 9-15
Joi 13.07.2017 9-15
Vineri 14.07.2017 9-15
Sambata 15.07.2017 9-13
Duminica 16.07.2017 9-13
Luni 17.07.2017 9-15
Marți 18.07.2017 9-15
Miercuri 19.07.2017 9-15
Joi 20.07.2017 9-15
Vineri  21.07.2017 9.15
Sambata 22.07.2017 9-13
Duminca 23.07.2017 9-13
Luni 24.07.2017 9-15
Marti 28.07.2017 9.15
Miercuri 26.07.2017 9-13

Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se va face pe bază de dosar, luându-se în considerare ca medie de admitere media de la examenul de bacalaureat; ca și criteriu de departajare la medii egale, se va lua în considerare nota de la proba de limba română obținută la examenul de bacalaureat.

Page 1 of 3