An I An II
 1. Metode numerice cu aplicaţii în energetică
 2. Soluţii moderne în instalaţiile electroenergetice
 3. Modelarea şi simularea proceselor energetice
 4. Soluţii moderne de producere a energiei
 5. Managementul calităţii energiei
 6. Elaborarea şi gestiunea proiectelor
 7. Pieţe de energie
 8. Reţele electrice inteligente
 9. Surse de poluare şi echipamente pentru protecţia mediului
 10. Tehnici de inteligenţă artificială
 11. Eficienţă energetică şi economică
 1. Finanţarea investiţiilor energetice
 2. Informatică aplicată în energetică
 3. Dinamica sistemelor electroenergetice
 4. Sisteme Scada
 5. Monitorizarea şi diagnosticarea instalaţiilor energetice
 6. Sisteme descentralizate de producere a energiei
 7. Cercetare
 8. Practica de cercetare şi elaborarea lucrării de disertaţie
 9. Susţinere disertaţie